Foil Shadows over Innistrad (SOI)

Foil Regular
Alt + Shift + F  to focus
  Buy Sell Stock
Foil Nahiri, the Harbinger
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Relentless Dead
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Tireless Tracker
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil The Gitrog Monster
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Ulvenwald Hydra
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Prized Amalgam
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Archangel Avacyn
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Seasons Past
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Port Town
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Sorin, Grim Nemesis
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Sigarda, Heron's Grace
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Gryff's Boon
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Thalia's Lieutenant
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Arlinn Kord
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Jace, Unraveler of Secrets
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Startled Awake
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Thing in the Ice
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Olivia, Mobilized for War
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Descend upon the Sinful
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Geralf's Masterpiece
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Goldnight Castigator
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Foreboding Ruins
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (3x)
Foil Anguished Unmaking
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Wolf of Devil's Breach
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Declaration in Stone
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Falkenrath Gorger
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Fortified Village
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Traverse the Ulvenwald
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Duskwatch Recruiter
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Gisa's Bidding
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Hermit of the Natterknolls
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Behold the Beyond
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Pore Over the Pages
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Mindwrack Demon
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Incorrigible Youths
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Olivia's Bloodsworn
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Stensia Masquerade
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Weirding Wood
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Always Watching
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Asylum Visitor
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Avacyn's Judgment
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Brain in a Jar
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Bygone Bishop
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Cryptolith Rite
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Diregraf Colossus
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Drownyard Temple
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Elusive Tormentor
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Fevered Visions
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Forgotten Creation
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Game Trail
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Hanweir Militia Captain
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Odric, Lunarch Marshal
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Rattlechains
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Sin Prodder
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Westvale Abbey
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Autumnal Gloom
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Avacynian Missionaries
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Biting Rain
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Bound by Moonsilver
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Breakneck Rider
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Briarbridge Patrol
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Broken Concentration
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Call the Bloodline
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Compelling Deterrence
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Crawling Sensation
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Creeping Dread
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Cult of the Waxing Moon
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Dance with Devils
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Daring Sleuth
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Drunau Corpse Trawler
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Epitaph Golem
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Erdwal Illuminator
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Essence Flux
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Forsaken Sanctuary
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Foul Orchard
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Geistblast
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Ghoulsteed
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Gibbering Fiend
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Gloomwidow
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Groundskeeper
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Harvest Hand
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Haunted Cloak
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Heir of Falkenrath
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Hope Against Hope
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Howlpack Resurgence
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Humble the Brute
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Indulgent Aristocrat
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Invasive Surgery
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Lambholt Pacifist
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Lightning Axe
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Liliana's Indignation
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Mad Prophet
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Magnifying Glass
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Manic Scribe
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Moonlight Hunt
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Morkrut Necropod
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Murderer's Axe
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Neglected Heirloom
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Not Forgotten
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Obsessive Skinner
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Ongoing Investigation
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Open the Armory
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Pack Guardian
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Pale Rider of Trostad
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Paranoid Parish-Blade
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Pick the Brain
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Pious Evangel
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Ravenous Bloodseeker
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Reaper of Flight Moonsilver
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Reckless Scholar
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Rise from the Tides
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Silverstrike
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Sinister Concoction
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Skeleton Key
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Skin Invasion
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Spectral Shepherd
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Spiteful Motives
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Stitchwing Skaab
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Stone Quarry
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Tenacity
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Thraben Gargoyle
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Tooth Collector
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Topplegeist
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Town Gossipmonger
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Trail of Evidence
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Ulrich's Kindred
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Ulvenwald Mysteries
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Uninvited Geist
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Veteran Cathar
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Wild-Field Scarecrow
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Woodland Stream
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Deathcap Cultivator
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Engulf the Shore
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Triskaidekaphobia
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Behind the Scenes
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Dissension in the Ranks
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Fleeting Memories
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Graf Mole
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Kindly Stranger
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Nahiri's Machinations
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Nearheath Chaplain
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Runaway Carriage
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Village Messenger
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Eerie Interlude
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil From Under the Floorboards
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil To the Slaughter
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Aberrant Researcher
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Accursed Witch
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Highland Lake
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Inner Struggle
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Malevolent Whispers
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Thraben Inspector
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Choked Estuary
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Corrupted Grafstone
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Ever After
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Silverfur Partisan
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Altered Ego
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Epiphany at the Drownyard
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Sage of Ancient Lore
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Soul Swallower
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Kessig Forgemaster
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Angel of Deliverance
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Burn from Within
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Confirm Suspicions
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Devils' Playground
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Drogskol Cavalry
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Flameblade Angel
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Geier Reach Bandit
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Harness the Storm
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Inexorable Blob
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Invocation of Saint Traft
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Markov Dreadknight
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Nephalia Moondrakes
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Scourge Wolf
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Second Harvest
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Slayer's Plate
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Tamiyo's Journal
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Welcome to the Fold
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Alms of the Vein
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Fiery Temper
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Forest #295
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Forest #296
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Forest #297
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Insolent Neonate
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Island #286
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Island #287
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Island #288
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Loam Dryad
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Mountain #292
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Mountain #293
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Mountain #294
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Pieces of the Puzzle
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Plains #283
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Plains #284
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Plains #285
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Swamp #289
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Swamp #290
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Swamp #291
GsFoils (20x), GsFoils2 (20x), GsFoils3 (20x), GsBulk (20x), GsBulk2 (20x), ...
Foil Vessel of Nascency
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x)
Foil Aim High
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Angelic Purge
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Apothecary Geist
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Bloodmad Vampire
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Byway Courier
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Catalog
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Cathar's Companion
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Chaplain's Blessing
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Clip Wings
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Confront the Unknown
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Convicted Killer
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Crow of Dark Tidings
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Dauntless Cathar
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Dead Weight
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Deny Existence
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Devilthorn Fox
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Drownyard Explorers
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Dual Shot
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Ember-Eye Wolf
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Emissary of the Sleepless
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Equestrian Skill
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Ethereal Guidance
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Explosive Apparatus
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Expose Evil
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Farbog Revenant
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Fork in the Road
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Furtive Homunculus
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Gatstaf Arsonists
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Ghostly Wings
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Ghoulcaller's Accomplice
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Gone Missing
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Grotesque Mutation
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Hinterland Logger
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Hound of the Farbogs
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Howlpack Wolf
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Hulking Devil
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Inquisitor's Ox
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Inspiring Captain
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Intrepid Provisioner
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Jace's Scrutiny
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Just the Wind
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Kessig Dire Swine
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Lamplighter of Selhoff
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Macabre Waltz
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Magmatic Chasm
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Merciless Resolve
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Might Beyond Reason
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Militant Inquisitor
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Moldgraf Scavenger
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Moorland Drifter
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Murderous Compulsion
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Nagging Thoughts
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Niblis of Dusk
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Press for Answers
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Puncturing Light
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Pyre Hound
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Quilled Wolf
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Rabid Bite
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Rancid Rats
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Reduce to Ashes
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Root Out
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Rottenheart Ghoul
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Rush of Adrenaline
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Sanguinary Mage
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Sanitarium Skeleton
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Seagraf Skaab
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Senseless Rage
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Shamble Back
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Shard of Broken Glass
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Silburlind Snapper
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Silent Observer
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Sleep Paralysis
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Solitary Hunter
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Stallion of Ashmouth
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Stern Constable
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Stitched Mangler
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Stoic Builder
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Stormrider Spirit
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Strength of Arms
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Stromkirk Mentor
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Structural Distortion
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Survive the Night
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Thornhide Wolves
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Throttle
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Tormenting Voice
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil True-Faith Censer
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Twins of Maurer Estate
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Uncaged Fury
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Unruly Mob
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Vampire Noble
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Vessel of Ephemera
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Vessel of Malignity
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Vessel of Paramnesia
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Vessel of Volatility
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Voldaren Duelist
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Warped Landscape
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Watcher in the Web
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)
Foil Wicker Witch
GsFoils (4x), GsFoils2 (4x), GsFoils3 (4x), GsBulk (4x), GsBulk2 (4x), GsBulk3 (4x)